Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovod Professio d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Dalekovod Professio d.d. 12. srpnja 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 04. srpnja 2019. objavljenom na internet stranicama Društva, po točkama, kako slijedi: 

 

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 08.07.2019.