Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovod Professio d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Dalekovod Professio d.d. 15. ožujka 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 08. ožujka 2019., po točkama, kako slijedi:

Ad. 1.

Za prijedlog;

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Po ishodu rasprave.

 

U Zagrebu, 14.03.2019.