Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. 26. svibnja 2014. sazvanoj prema dopisu društva od 17. travnja 2014. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:
 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 12.5.2014.