Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. 25. ožujka 2013. prema dopisu tvrtke od 14. veljače 2013. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.
Za prijedlog.

U Zagrebu, 8.3.2013.