Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. 7. rujna 2011. prema dopisu tvrtke od 26. srpnja 2011. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 23.8.2011.