Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. 22. srpnja 2013. sazvanoj prema dopisu društva od 10. lipnja 2013. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:
 

Ad. 3a-i.

Za prijedlog;

Ad. 3a-ii.

Za prijedlog;

Ad. 3a-iii.

Za prijedlog;

Ad. 3b.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog;

Ad. 11.

Za prijedlog;

Ad. 12.

Za prijedlog;

Ad. 13.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 5.7.2013.