Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d. 26. lipnja 2020. sazvanoj prema dopisu društva od 14. svibnja 2020., po točkama, kako slijedi:

 

 

 

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 10.06.2020.