Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikola Tesla d.d. 09. prosinca 2020. sazvanoj prema dopisu društva od 29. listopada 2020., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 23.11.2020.