Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikole Tesle d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Ericsson Nikole Tesle d.d. 20. svibnja 2010. prema dopisu tvrtke od 1. travnja 2010. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Suzdržani;

Ad. 11.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 5.5.2010.