Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Excelsa nekretnine d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Excelsa nekretnine d.d. 05. studenog 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 18. rujna 2019. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi: 

 

Ad. 2.

Za prijedlog.

Ad. 3.

Protiv prijedloga.

 

 

 

U Zagrebu, 21.10.2019.