Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Hrvatskog Telekoma d.d. 29. travnja 2014. sazvanoj prema dopisu društva od 11. ožujka 2014. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:
 

Ad. 1.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog;

Ad. 11.

Prema rezultatu rasprave;

Ad. 12.

Prema rezultatu rasprave.

 

U Zagrebu, 14.4.2014.