Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Jamnica d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Jamnica d.d. 28. srpnja 2015., sazvanoj prema dopisu društva od 17. lipnja 2015. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 1.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog;

Ad. 11.

Za prijedlog;

Ad. 12.

Za prijedlog;
 

U Zagrebu, 13.07.2015.