Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d. 28. veljače 2022. sazvanoj prema dopisu društva od 19. siječnja 2022., objavljenom na ZSE, po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 3.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 4.

Odluka će se donijeti po raspravi.

 

 

U Zagrebu, 13.02.2022.