Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d. 26. lipnja 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 24. svibnja 2019. objavljenom na internet stranicama Društva, po točkama, kako slijedi: 

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 11.06.2019.