Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d. 13. ožujka 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 20. veljače 2019., po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 26.02.2019.