Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Nova Ljubljanska banka d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo da nećemo sudjelovati u radu Glavne skupštine Nove Ljubljanske banke, d.d. 16. prosinca 2021. sazvanoj prema dopisu društva od 05. studenog 2021. objavljenom na internetskim stranicama kompanije.

 

U Zagrebu, 01.12.2021.