Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. 15. listopada 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 04. rujna 2018. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 5.

Za prijedlog;

 

U Zagrebu, 01.10.2018.