Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. 20. svibnja 2014. sazvanoj prema dopisu društva od 10. travnja 2014. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:
 

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9

Za prijedlog;

Ad. 10.

Prema rezultatu rasprave;

Ad. 11.

Prema rezultatu rasprave.

 

U Zagrebu, 5.5.2014.