Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. 17. svibnja 2012. prema dopisu tvrtke od 30. ožujka 2012. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 4.
Za prijedlog;

Ad. 5.
Za prijedlog;

Ad. 6.
Po raspravi;

Ad. 7.
Po raspravi;

Ad. 8.
Za prijedlog;

Ad. 9.
Po raspravi;

Ad. 10.
Za prijedlog.
 

U Zagrebu, 2.5.2012.