Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Plava Laguna d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo da nećemo sudjelovati u radu Glavne skupštine Plava Laguna d.d. 31. listopada 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 02. rujna 2019. objavljenom na web stranicama ZSE.

U Zagrebu, 16.10.2019.