Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Podravke d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Podravke d.d. 30. lipnja 2017. sazvanoj prema dopisu društva od 17. svibnja 2017. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Dopuna ad. 8.

Odluka će se donijeti po raspravi;

U Zagrebu, 14.06.2017.