Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Professio Energia d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Professio Energia d.d. 29. prosinca 2020. sazvanoj prema dopisu društva zaprimljenom 16. prosinca 2020., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 17.12.2020.