Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Professio Energia d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Professio Energia d.d. 12. ožujka 2021. sazvanoj prema dopisu društva zaprimljenom 02. ožujka 2021., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 02.03.2021.