Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnina d.d. u likvidaciji

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Quaestus nekretnina d.d. u likvidaciji 10. siječnja 2013. prema dopisu tvrtke od 29. studenog 2012. objavljenom u Narodnim novinama, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.
Za prijedlog;

Ad. 3.
Za prijedlog.

U Zagrebu, 26.12.2012.