Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Quattro logistika d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Quattro logistika d.d. 04. travnja 2023. sazvanoj prema dopisu društva od 21. ožujka 2023., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Za prijedlog,

Ad. 3.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 22.03.2023.

 

Dodatak Obavijesti o glasovanju:

Pod točkom 2/ Dnevnog reda Glavne skupštine glasovano je za Protuprijedlog podnesen radi tehničkog usklađenja.

Za ostale točke Dnevnog reda Glavne skupštine glasovano je kako je objavljeno u odluci o sudjelovanju.

 

U Zagrebu, 04.04.2023.