Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Sunce Hoteli d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Sunce Hoteli d.d. 03. svibnja 2021. sazvanoj prema dopisu društva od 25. ožujka 2021., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Odluka će se donijeti po raspravi.

 

 

 

U Zagrebu, 18.04.2021.