Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d. 08. lipnja 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 30. travnja 2018. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

U Zagrebu, 24.05.2018.