Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Sunce koncern d.d. 28. kolovoza 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 17. srpnja 2018. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

a) Za prijedlog;

b) Za prijedlog;

c) Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 13.08.2018.