Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Sunce Koncerna d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Sunce Koncerna d.d. 28. lipnja 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 09. svibnja 2019. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi: 

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 13.06.2019.