Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Tankerske Next Generation d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d. 02. srpnja 2021. sazvanoj prema dopisu društva od 21. svibnja 2021., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 17.06.2021.