Nazad

Obavijest o oblicima naknade članova uprave obveznog mirovinskog društva Erste d.o.o.

Obavijest o oblicima naknade članova uprave obveznog mirovinskog društva Erste d.o.o.

Članovi Uprave su u protekloj godini primali plaću za redovan rad i druga primanja sukladno Ugovoru o radu, Zakonu i pravilima Društva (božićnica i regres) te im je bio isplaćen bonus.