Nazad

Obavijest o promjeni članstva u nadzornom odboru Erste d.o.o.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 29. travnja 2016. godine dano je odobrenje Heinzu Bednaru, Linzerstrasse 415/11, 1140 Wien, Austrija, OIB 59029508961 za obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu Ivana Lučića 2/A.