Nazad

Obavijest o promjeni članstva u nadzornom odboru Erste d.o.o.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 09. prosinca 2021. godine dano je odobrenje Gerhardu Maieru, Dr. Hanisch-Weg 20, Austrija, OIB 64532895789 za obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora Erste d.o.o. – društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu Ivana Lučića 2/A.