Nazad

Obavijest o promjeni članstva u nadzornom odboru Erste d.o.o.

Dana 02. lipnja 2021. godine prestaje članstvo u nadzornom odboru gospodinu Marku Markiću.