Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. ožujka 2010., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 13,55%
2. CROATIA 6,5% 05/01/2015 10,02%
3. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 7,65%
4. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 6,55%
5. HT-R-A (HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.) 4,56%
6. CROS-R-A (CROATIA OSIGURANJE D.D.) 3,75%
7. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 3,72%
8. Raiffeisen Central Europe OIF 3,65%
9. OTP Indeksni OIF 3,07%
10. PODR-R-A (PODRAVKA D.D. 2,83%