Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2011., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 15,52%
2. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 10,88%
3. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 4,87%
4. DB X-TRACKERS DAX 40 ETF 4,58%
5. INA-R-A (INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.) 4,18%
6. CROATIA 6,5% 05/01/2015 3,97%
7. AGROKOR 2016 (AGROKOR 10% 12/07/2016) 3,21%
8. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 3,05%
9. RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 22/07/2022) 2,96%
10. CROS-R-A (CROATIA OSIGURANJE D.D.) 2,75%