Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2010., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 11,88%
2. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 9,16%
3. CROATIA 6,5% 05/01/2015 8,95%
4. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 5,69%
5. HT-R-A (HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.) 4,03%
6. CROS-R-A (CROATIA OSIGURANJE D.D.) 3,95%
7. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 3,25%
8. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/1/2017) 2,83% 
9. OTP Indeksni OIF 2,82%
10. PODR-R-A (Podravka d.d.) 1,51%