Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda na dan 31. ožujka 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 25,22%
2. RHMF-T-10BA 8,91%
3. RHMF-O-15CA (RHMF 5,25% 15/12/2015) 6,76%
4. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 5,41%
5. HT-R-A (HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.) 4,30%
6. RHMF-O-137A (RHMF 4,50% 11/07/2013) 3,39%
7. RHMF-O-157A (RHMF 4,25% 14/07/2015) 3,13%
8. RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) 2,85%
9. RHMF-T-924A 2,51%
10. RHMF-O-142A (RHMF 5,50% 10/02/2014) 2,34%