Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda na dan 31. ožujka 2012., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 13,88%
2. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 10,39%
3. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) 6,12%
4. RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 03/05/2022) 5,32%
5. RHMF-O-15CA (RHMF 5,25% 15/12/2015) 3,64%
6. ISHARES DAX ETF 3,13%
7. CROATIA 5,875% 09/07/2018 3,02%
8. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 2,98%
9. HT-R-A (HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.) 2,89%
10. INA-R-A (INA-industrija nafte d.d.) 2,88%