Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2011., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 14,91%
2. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 11,11%
3. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) 6,22%
4. RHMF-O-227E (RHMF 6,5% 03/05/2022) 5,50%
5. HT-R-A (HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.) 3,87%
6. RHMF-O-15CA (RHMF 5,25% 15/12/2015) 3,84%
7. DB X-TRACKERS DAX ETF 3,45%
8. INA-R-A (INA-industrija nafte d.d.) 3,27%
9. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 3,14%
10. CROATIA 5,875% 09/07/2018 2,98%