Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 20,73%
2. CROATIA 6,5% 05/01/2015 18,89%
3. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 7,01%
4. CROATIA 5% 15/04/2014 4,35%
5. TZ RHMF-T-035E 4,01%
6. PBZ Novčani OIF 3,92%
7. Allianz Cash OIF 2,70%
8. Raiffeisen Cash OIF 2,70%
9. PODR-M-006A (PODRAVKA komercijalni zapis) 2,69%
10. RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) 2,54%