Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. rujna 2009., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 23,17%
2. CROATIA 6,5% 05/01/2015 20,91%
3. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 8,02%
4. CROATIA 5% 15/04/2014 4,84%
5. TZ RHMF-T-035E 4,44%
6. PODR-M-006A (PODRAVKA komercijalni zapis) 2,97%
7. RHMF-O-125A (RHMF 6,875% 23/05/2012) 2,83%
8. CROATIA 4,625% 24/02/2010 2,40%
9. GDRI-O-167A (GRAD RIJEKA 4,125% 18/07/2016) 2,35%
10. Depozit HRK 2,34%