Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. lipnja 2012., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. CROATIA 6,5% 05/01/2015 15,66%  
2. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 15,09%  
3. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 14,34%  
4. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 10,21%  
5. RHMF-O-17BA (RHMF 6,25% 25/11/2017) 7,85%  
6. CROATIA 6,375% 24/03/2021 4,77%  
7. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 4,41%  
8. CROATIA 6,75% 5/11/2019 4,25%  
9. CROATIA 5,875% 09/07/2018 3,18%  
10. CROATIA 6,25% 27/4/2017 2,42%