Nazad

Obavijest o rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Na 72. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 21. studenog 2014. donesena su slijedeća rješenja:

  1. Rješenje kojim se ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 7. stavka 1. točke b) Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14) –  osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima; izdaje odobrenje za statusnu promjenu – pripajanje ERSTE DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, kao pripojenoga društva te se izdaje radi provođenja pripajanja odobrenje za promjenu – povećanje temeljnog kapitala s iznosa od 71.844.200,00 kn za iznos od 10.510.400,00 kn na iznos od 82.354.600,00 kn

  2. Rješenje kojim se ERSTE DMD društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, kao pripojenom društvu izdaje odobrenje za pripajanje od strane ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, kao društva preuzimatelja

  3. Rješenje kojim se daje odobrenje Senki Fekeža Klemen, za obavljanje funkcije članice uprave Erste društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, za razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od dana nastupa pravnih učinaka pripajanja ERSTE DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A