Nazad

Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava

Erste d.o.o. neće sudjelovati na Glavnim skupštinama inozemnih trgovačkih društava čije prenosive vrijednosne papire imaju u portfelju mirovinski fondovi kojima upravlja, te neće objavljivati obavijesti u tom smislu, osim u posebnim slučajevima.