Nazad

Obavijest o transakciji kupnje vrijednosnih papira

Sukladno članku 9. stavku 4. Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova, objavljujemo da smo dana 29.7.2009. kupili uz posredovanje povezane osobe, u smislu članka 74. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, 144.400 vrijednosnih papira QUNE-R-A, po cijeni od 80,00 HRK za Erste Plavi obvezni mirovinski fond.

29.7.2009