Nazad

Obavijest o transakciji kupnje vrijednosnih papira

Sukladno članku 9. stavku 4. Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova, objavljujemo da smo dana 24.11.2009. kupili uz posredovanje povezane osobe, u smislu članka 74. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, 169.952 vrijednosnih papira HT-R-A, po prosječnoj cijeni od 274,676377 HRK za Erste Plavi obvezni mirovinski fond.