Nazad

Podaci o svim oblicima naknada, bonusa ili nagrada članova uprave Erste d.o.o.- društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2014.g.

Temeljem čl.8. st.1. točke 8.  Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN, br. 101/14), Erste d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB:496592 (dalje u tekstu: Društvo), u otvorenom roku, 30. travnja 2015.g. objavljuje kako su članovi uprave Društva za 2014.g. primili  novčane naknade u vidu mjesečne plaće, božićnice i regresa, te nenovčane naknade u vidu korištenja službenog automobila i službenog mobitela. Bonus za 2014. godinu do danas nije isplaćen.