Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 02.03.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 02. ožujka 2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2027

255,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATIA 2030

1.560,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C Erste & Steiermärkische Bank d.d. CROATIA 2027 935,00 Prodaja
Erste Plavi Expert DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d. CROATIA 2030 625,00 Prodaja
Erste Plavi Protect DMF Erste & Steiermärkische Bank d.d.  CROATIA 2030  645,00 Prodaja
Erste Plavi Protect DMF  Erste & Steiermärkische Bank d.d  CROATIA 2027  1.700,00 Prodaja
 ZDCMF Erste & Steiermärkische Bank d.d  CROATIA 2030 170,00 Prodaja
Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Erste & Steiermärkische Bank d.d   CROATIA 2027  110,00 Prodaja

 

U Zagrebu, 02. ožujka 2020.