Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 02. prosinca 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 02. prosinca 2015.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

1.700.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

464.116,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

40.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-17BA

15.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-17BA

4.430.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-17BA

10.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

10.500.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-17BA

1.320.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

73.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

1.340.000,00

Prodaja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-203E

44.200,00

Prodaja

U Zagrebu, 03. prosinca 2015.